logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Aktuality | Vysoká škola

Študentom VŠ na skúšku - Deň otvorených dverí

Zaujímajú Ťa Medzinárodné vzťahy a diplomacia a chceš si už teraz na chvíľku vyskúšať, aké je to byť vysokoškolákom?

 

Zavolaj aj spolužiakov a príďte k nám v utorok 11. februára 2020 na „Deň otvorených dverí“!

 

Vypočujte si zaujímavé prednášky na aktuálne témy, spoznajte našich študentov, vyučujúcich, vedenie, priestory školy a vyskúšajte si, ako sa u nás vyučuje!

 

9:00-9:30 prezentácia, úvod, predstavenie školy

9:30-10:15 Public Relations v politike – PhDr. Marián Děd, PhD., MBA

10:15-11:00 Medzinárodné vzťahy v každodennom živote – PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

 

 

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu marketing@vip-vs.sk.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Účastníkom vydáme potvrdenie o účasti na „Dni otvorených dverí“ na našej VŠ.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Tomášikova 22

821 02 Bratislava - Ružinov

e-mail: info@vip-vs.sk

web: www.vip-vs.sk

 

MHD BA:

zastávka Maximiliána Hella (50, 66, 78, 96) + chôdza cca 2 min.

zastávka Tomášikova (50, 8, 9) + chôdza cca 5 min.

zastávka Martinský cintorín (39, 61) + chôdza cca 10 min.

 

 

viac info na FB udalosti: https://www.facebook.com/events/172613400630928/

 

Vianočné sviatky

Streda, 11 December 2019 16:00

Vianoce

Vážené študentky, vážení študenti,

týmto vám oznamujeme, že študijné oddelenie a knižnica budú v čase vianočných sviatkov otvorené nasledovne:

 

Študijné oddelenie bude od 23.12.2019 do 06.01.2020 zatvorené.

Od utorka 07.01.2020 bude otvorené už v klasickom režime.

 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2020 vám želá

kolektív Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha.


   

Vianočný punč 2019 - Stretnutie pod jedličkou

Streda, 11 December 2019 15:00

Pozývame vás 13.12.2019 (piatok) do stánku Lions Clubu Bratislava na Hviezdoslavovom namestí na Stretnutie pod jedličkou.

 

Budeme tam aj my (vedenie, pracovníci, študenti, absolventi a priatelia školy). Radi vám nalejeme najlepší punč v meste, pripijeme si, porozprávame sa a spoločne podporíme dobrú vec. ????

 

13.12.2019 (piatok) 17:00-22:00 - Hviezdoslavovo námestie

(ak by ste mali cestu okolo skôr, sme tu od 10:00)

 

Výťažok z našej aktivity poputuje na charitatívne účely.

 

Zavolajte aj priateľov, navštívte nás a pomôžte nám tak podporiť dobrú myšlienku.

 

FB udalosť: https://www.facebook.com/events/419779628692364/


   

Profesor Krejčí: Premeny v globálnej politike - diskusia

Pondelok, 09 December 2019 10:50

Premeny v globálnej politike pohľadom profesora Oskara Krejčího.

V piatok 13.12.2019 o 13:00 vás všetkých srdečne pozývame
do priestorov Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

Aj keď tentokrát v piatok, uskutoční sa tu ďalšia zo série štvrtkových diskusií na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov - Premeny v globálnej politike pohľadom profesora Oskara Krejčího.

Hosťom v diskusií bude prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. - významný český politológ, profesor, autor viac ako 30 kníh a tisíc najrôznejších štúdií a článkov.

Veríme, že po vstupnom paneli bude nasledovať skutočne zaujímavá diskusia!

 

FB udalosť: https://www.facebook.com/events/1403143346526325/

   

Irish Foreign Policy - Jej Excelencia Hilda Ó Riain - diskusia

Utorok, 29 Október 2019 11:25

Vo štvrtok 21.11.2019 o 17:00 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, Bratislava-Ružinov.

Tentokrát v spolupráci s Veľvyslanectvom Írska na Slovensku sa tu uskutoční ďalšia zo série štvrtkových diskusií na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov.

 

Hosťom v diskusií bude:

Jej Excelencia Hilda Ó Riain - mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Írska v Slovenskej republike

 

Témy:

Irish Foreign Policy, Global Ireland, Irish EU membership, Brexit in Irish context, Irish-Slovak relations, IrishAid - development assistance, role of an Irish diplomat

 

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

 

Veríme, že po vstupnej prednáške bude nasledovať zaujímavá diskusia!

 

FB udalosť: https://www.facebook.com/events/1738686346262022/

   

10. Ples Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

Pozývame Vás na 10. Ples (slávnostný) Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

 

Lístky si môžete rezervovať osobne na študijnom oddelení alebo e-mailom na info@vip-vs.sk. Do rezervácie napíšte, s kým máte záujem byť pri stole.

 

Termín:

08.02.2020 (sobota)

 

Miesto:

htl. Holiday Inn Bratislava (Bajkalská ul.)

 

Program:

Ďalšie informácie: 10. Ples Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

   

Prijímacie konanie pre akademický rok 2020/2021

Prijímacie pohovory pre záujemcov o denné aj externé bakalárske a magisterské vysokoškolské štúdium v Bratislave sa uskutočnia

1. termín 25.03.2020 (streda)

2. termín 12.06.2020 (piatok)

3. termín 03.07.2020 (piatok)

4. termín 05.09.2020 (sobota)

Nestihli ste ani jeden z termínov? Nevadí, kontaktujte nás na info@vip-vs.sk / 0917 234 560.

 

 

Študijný program

Forma štúdia *1

Stupeň

Titul absolventa

Dĺžka štúdia *2

Medzinárodné vzťahy a diplomacia

P, K

bakalársky

Bc.

3

Medzinárodné a diplomatické štúdia

P, K

magisterský

Mgr.

2

pre podrobné informácie o študijnom programe kliknite na jeho názov (otvoria sa v novom okne)

*1 P – prezenčná (denná), K – kombinovaná (externá)

*2 Uvádza sa štandardná dĺžka štúdia v rokoch - rovnaká pre denné aj externé štúdium

 

 

Uchádzači o externú formu štúdia

absolvujú prijímacie konanie formou ústneho motivačného pohovoru, ktorý je zameraný na overenie všeobecných predpokladov pre štúdium, úrovne všeobecno-vedomostného 1 prehľadu, komunikačných zručností a na preverenie záujmu uchádzača o štúdium vybraného oboru.

 

Uchádzači o dennú formu štúdia

absolvujú písomný test zameraný na všeobecno-vedomostný 1 prehľad a motivačný pohovor. Pri prijímaní na bakalársky stupeň neberieme do úvahy priebeh štúdia na strednej škole, ani výsledky z absolvovanej maturity.

 

Prihlášku môžete poslať elektronicky z https://vsmvv.moggis.cz/prihlaska.php?jazyk=sk alebo poštou na tlačive (ŠEVT) na adresu školy

1. termín do 15.03.2020 (nedeľa)

2. termín do 24.05.2020 (nedeľa)

3. termín do 21.06.2020 (nedeľa)

4. termín do 03.09.2020 (štvrtok)

 

Prosíme, aby ste prednostne využili možnosť podania prihlášky elektronicky!

 

Doklady o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (maturitné vysvedčenie / diplom - overená fotokópia), životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímací pohovor musia uchádzači predložiť pri prijímacom pohovore.

 

Uchádzači o štúdium, ktorí ukončili štúdium na zahraničných školách musia najneskôr pri zápise predložiť doklad o nostrifikácií vzdelania.

 

 

Poplatok za prijímacie pohovory je stanovený na 35,- EUR platí sa pri prihlásení bankovým prevodom alebo vkladom na účet školy.
Pre absolventov Bc. stupňa na Vzdelávacom a konzultačnom inštitúte v Bratislave VŠMVV Praha je poplatok za prijímacie pohovory na Mgr. stupeň stanovený na 10,- EUR.

 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava

 

Číslo účtu: 1030437005/1111 (Unicredit Bank) - IBAN: SK93 1111 0000 0010 3043 7005   BIC: UNCRSKBX

Číslo účtu: 2922850879/1100 (Tatra banka, a.s.) - IBAN: SK48 1100 0000 0029 2285 0879   BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: identifikačný údaj uchádzača (7-miestny číselný kód, ktorý obdržal uchádzač pri vyplnení elektronickej prihlášky) alebo rodné číslo v prípade poštovej formy.

Konštantný symbol: 0308

 

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Otázky a odpovede k prijímacím pohovorom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@vip-vs.sk alebo na tel.: +421 917 234 560, +421 2 54 79 20 73.

 


1 základné poznatky z oblastí dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti, prehľad o aktuálnom dianí doma i v zahraničí v rámci stredoškolskej problematiky.

 

Literatúra pre záujemcov o prezenčné (denné) štúdium:

akékoľvek prehľady stredoškolského učiva z oblastí "dejepis, geografia, štátoveda, náuka o spoločnosti" - napríklad:

Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava, SPN 1995

Barát, P. a kol.: Občianska náuka, Náuka o spoločnosti (prehľad SŠ učiva pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ), Bratislava, ENIGMA

Dubcová, A. a kol.: Geografia, Bratislava, ENIGMA

Vojčík, P. a kol.: Základy práva, Bratislava, ENIGMA

Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie, Bratislava, SPN 1997

   

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam prijatých uchádzačov o štúdium na Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha:

 

27.03.2019 [PDF]

07.06.2019 [PDF]

04.07.2019 [PDF]

07.09.2019 [PDF]


Ak ste sa v zozname nenašli, kontaktujte nás na info@vip-vs.sk


V priebehu niekoľkých dní po prijímacom konaní zašleme všetkým uchádzačom poštou rozhodnutie o prijatí/neprijatí, uspešným uchádzačom aj zmluvu o zabezpečení výuky a ostatné informácie.


Nestihli ste sa prihlásiť do predchádzajúceho kola? Nevadí...viac info na http://www.vip-vs.sk/prijimacie-konanie

 

K zápisu sa dostavte podľa priloženého Harmonogramu, ktorý nájdete v časti Rozvrhy a harmonogram.

 

   

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020 v prílohe (.PDF)

 

 

Harmonogram zápisu pre a.r. 2019/2020

 

10.9.2019 (utorok) – prezenčná forma

1. roč. Bc.       MVD PS (denné štúdium)        09:00   učebňa 1

2. roč. Bc.       MVD PS (denné štúdium)        12:00   učebňa 2

 

11.9.2019 (streda) – prezenčná forma

3. roč. Bc.        MVD PS (denné štúdium)        09:00   učebňa 1

1. roč. Mgr.     MDŠ PS (denné štúdium)        11:00   učebňa 2

2. roč. Mgr.   MDŠ PS (denné štúdium)   13:00 učebňa 1

 

13.9.2019 (piatok) – kombinovaná forma

1. roč. Bc.       MVD KS (externé štúdium)     13:00   učebňa 3

1. roč. Bc.       VSSV KS (externé štúdium)    13:00   učebňa 3

1. roč. Mgr.     MDŠ KS (externé štúdium)     15:00   učebňa 2

1. roč. Mgr.     EŠVS KS (externé štúdium)    15:00   učebňa 2

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

-         Občiansky preukaz

-         1x fotografiu na index (formát 3,5 x 4,5cm)

-         1x podpísanú Zmluvu o výučbe spolu s dokladom o úhrade školného
(ak ste ju neposlali vopred poštou)

-         Písacie potreby a lepidlo

-         Prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

 

Zápis študentov do 2.-3. ročníka kombinovanej formy štúdia

2. Bc. MVD KS          20.9.2019        12:00   učebňa 5

3. Bc. MVD KS          20.9.2019        12:30   učebňa 3

2. Mgr. MDŠ KS        21.9.2019        09:00   učebňa 4

 

Seminár Praha 2019/2020

 

Termín na nahlásenie rezervácie využitia služieb na Seminár Praha (ubytovania a doprava) do 30.09.2019.

 

14.11.-16.11.2019      1. a 2. roč. mgr. stupeň štúdia – prezenčná i kombinovaná forma štúdia

30.01.-01.02.2020      1. a 2. roč. bc. stupeň štúdia – kombinovaná forma štúdia

27.02.-29.02.2020      1.- 2.-3. roč. bc. stupeň štúdia – prezenčná forma štúdia

+ 3. roč. bc. stupeň štúdia - kombinovaná forma

 

Termíny sústredení na výučbu pre kombinovanú (externú) formu

štúdia v zimnom semestri a.r. 2019/2020

 

1.roč. bc. KS

20.09.-21.09.2019

04.10.-05.10.2019

18.10.-19.10.2019

08.11.-09.11.2019

22.11.-23.11.2019

06.12.-07.12.2019

 

2.roč. bc. KS

20.09.-21.09.2019

04.10.-05.10.2019

18.10.-19.10.2019

08.11.-09.11.2019

22.11.-23.11.2019

06.12.-07.12.2019

 

3.roč. bc. KS

20.09.-21.9.2019

18.10.-19.10.2019

22.11.-23.11.2019

 

1.roč. mgr. KS

21.09.2019

04.10.-05.10.2019

19.10.2019

08.11.-9.11.2019

14.11.-16.11.2019 Seminár Praha

23.11.2019

06.12.-7.12.2019

 

2.roč. mgr. KS

21.09.2019 – zápis k štúdiu

04.10.-5.10.2019

08.11.-9.11.2019

14.11.-16.11.2019 Seminár Praha

06.12.-7.12.2019

 

 

*  Právo na zmenu v termínoch zostáva vyhradené

**  Rozvrhy budú zverejnené na zápise

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali


Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.

   

Viac článkov...


Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk
Central European Education Institute