logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Aktuality | Vysoká škola

Oznam - úradné hodiny

Piatok, 11 September 2020 17:33

Vážení študenti,

týmto Vám oznamujeme, že študijné oddelenie bude zatvorené v uvedených dňoch:

 

pondelok 14.09.2020

utorok 15.09.2020 - sviatok

štvrtok 17.09.2020

 

V prípade akýchkoľvek otázok / požiadaviek nás kontaktujte na info@vip-vs.sk

 

 

študijné oddelenie

 

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

Harmonogram akademického roka 2020/2021 v prílohe (.PDF)

Harmonogram akademického roka 2019/2020 v prílohe (.PDF)

 

 

Harmonogram zápisu pre a.r. 2020/2021

 

08.09.2020 (utorok) – prezenčná forma

2. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 10:00 učebňa 2

 

 

09.09.2020 (streda) – prezenčná forma

3. roč. Bc. MVD PS (denné štúdium) 10:00 učebňa 2

2. roč. Mgr. MDŠ PS (denné štúdium 13:00 učebňa 1

 

Zápisy študentov do 2.-3. ročníka kombinovanej formy štúdia budú prebiehať:

25.9.2020 (piatok)

12:00 2. roč. Bc. MVD KS učebňa 5 (po zápise nasleduje ihneď výučba)

12:00 3. roč. Bc. MVD KS učebňa 2 (po zápise nasleduje ihneď výučba)

16:15 2. roč. Mgr. MDŠ KS učebňa 3 (pred zápisom od 13:00 už je naplánovaná výučba)

 

Na zápis je potrebné priniesť:

- Výkaz o štúdiu – INDEX (pokiaľ ste ho nenechali cez letné prázdniny na študijnom oddelení)

- Doklad o úhrade školného za a.r. 2020/2021

- Písacie potreby

- Prípadne doklady, ktoré ste ešte neodovzdali (žiadosť o prenos predmetov, fotografie do osobnej zložky a iné)

 

 

Plánované termíny výučby v zimnom semestri a.r. 2020/2021

kombinovaná forma štúdia

 

2. roč. Bc. KS 3. roč. Bc. KS 2.roč. Mgr. KS
25.09.-26.09.2020 25.09.-26.09.2020 25.09.-26.09.2020
10.10.2020 23.10.-24.10.2020 23.10.-24.10.2020
23.10.-24.10.2020 06.11.-07.11.2020 06.11.-07.11.2020
06.11.-07.11.2020
21.11.2020
05.12.2020

* Rozvrhy ako aj termíny na Seminár Praha budú zverejnené na zápise

** Právo na zmenu v termínoch zostáva vyhradené

 


Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.

   

Informácia k a.r. 2020/2021

Utorok, 11 August 2020 11:29

Vážení študenti,

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, so sídlom na Tomášikovej 22 v Bratislave, týmto oznamuje všetkým študentom, že výučba v ak. r. 2020/2021 bude prebiehať riadne v zmysle naďalej platnej akreditácie pre študijné odbory:

Bc. stupeň – Medzinárodné vzťahy a diplomacia

Mgr. stupeň – Medzinárodné a diplomatické štúdia

 

Akreditácia pre hore uvedené študijné odbory je platná do roku 2024, t.j. všetci aktuálni študenti riadne ukončia svoje štúdium v akreditovaných študijných odboroch na ktoré boli zapísané v uplynulých akademických rokoch:

* študenti 3. roč. bc. stupňa štúdia a 2. roč. mgr. stupňa štúdia ukončia štúdium v ak. roku 2020/2021

* študenti 2. roč. bc. stupňa štúdia ukončia štúdium v ak. roku 2021/2022.

 

Výučba bude i naďalej prebiehať v priestoroch Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave, so sídlom na Tomášikovej 22 v Bratislave.

 

Harmonogram a.r. 2020/2021 ako aj termíny zápisov pre všetky zostávajúce ročníky budú zverejnené v najbližších dňoch na webovej stránke školy i v systéme Moggis.

 

V prípade ďalších otázok k danej problematike sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch v čase 10:00 – 14:00.

 

 

vedenie Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

 

 

   

Generál Andor Šándor: Připravenost státu a osob na současné krize

Špeciálna on-line prednáška

Generál Andor Šándor: Připravenost státu a osob na současné krize

11.06.2020 o 17:00

Radi by sme Vám na záver korona on-line Štvrtkových hovorov priniesli 11. - BONUSovú špecialitu...

Do našich počítačov, mobilov, tabletov a notebookov prijal pozvanie a našu sériu ukončí vzácny hosť - uznávaný odborník na otázky bezpečnosti, hrozby terorizmu a krizový management, bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR a súkromný poradca v oblasti bezpečnosti - Gen. Ing. Andor Šándor (v zálohe).

 

Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

 

Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze)

   

Profesor Oskar Krejčí: Globální bezpečnost a Čína

Špeciálna on-line prednáška

Profesor Oskar Krejčí: Globální bezpečnost a Čína

04.06.2020 o 17:00

Radi by sme Vám na záver naších korona on-line Štvrtkových hovorov priniesli 10. špecialitu...našu sériu ukončí vzácny hosť, ktorý prijal pozvanie aj na prvý on-line Štvrtkový hovor v histórii. Je ním významný český politológ, profesor, autor viac ako 30 kníh a tisícky najrôznejších štúdií a článkov, prof. PhDr. Oskara Krejčího, CSc.

Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

   

Prijímacie konanie na VŠMVV Praha - a.r. 2020/2021

Informácie o prijímacom konaní 2020/2021 na VŠMVV Praha nájdete na stránke www.vsmvv.com

   

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.: Sociální a kulturní důsledky pandemie

Špeciálna on-line prednáška

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.: Sociální a kulturní důsledky pandemie

28.05.2020 o 17:00

Aj tento týždeň ponúkame ďalšiu špecialitu...tou je bezpochyby on-line štvrtkový hovor a prednáška vzácneho hosťa - emeritného rektora VŠMVV Praha. Do našich počítačov, mobilov, tabletov a notebookov tentokrát prijal pozvanie uznávaný český antropológ a kulturológ - doc. PhDr. Václav Soukup, CSc..

Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

   

Koronavírus - aktuality

22.05.2020

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení študenti,

vedenie Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave na základe monitorovania situácie vyhodnotenia odporúčaní v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 dňa 18.05.2020

 

vydáva OPATRENIE o štátnych záverečných skúškach, ktorým sa dopĺňajú Opatrenia vydané dňa 30.04.2020.

 

VŠETKY ĎALEJ UVEDENÉ OPATRENIA A TERMÍNY MÔŽU BYŤ ZMENENÉ A UPRAVENÉ V ZÁVISLOSTI OD ROZHODNUTÍ VEREJNÝCH AUTORÍT (NAPR. VLÁDY SR, ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR, ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, ÚRADU HLAVNÉHO HYGIENIKA).

 

 

1) Štátne záverečné skúšky

 

Pri zachovaní aktuálneho priaznivého vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením infekčného ochorenia COVID-19 budú štátne záverečné skúšky realizované prezenčnou (kontaktnou) formou

v termíne 24.06.2020-27.06.2020.

 

 

Štruktúra a obsah štátnych záverečných skúšok zostáva zachovaný v súlade so študijnými plánmi jednotlivých študijných programov.

 

Presný časový harmonogram ako aj forma a spôsob organizácie Štátnych záverečných skúšok bude oznámená po uplynutí termínu na podávanie prihlášok na Štátne záverečné skúšky a ich následnom spracovaní, tak aby bola v súlade s najnovšími legislatívnymi úpravami, epidemiologickými opatreniami v oblasti vysokého školstva a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva.

 

Opatrenie v súvislosti s výskytom šírenia COVID-19 záväzné pre zamestnancov, študentov a ostatné osoby vstupujúce do priestorov školy počas konania štátnych záverečných skúšok budú zverejnené s ohľadom na najaktuálnejší vývoj epidemiologickej situácie spolu s časovým harmonogram Štátnych záverečných skúšok.

 

Zároveň naďalej ostávajú v platnosti nižšie uvedené informácie.

 

1. termín SZZK

Odovzdanie ZP:

BP - do 30.04.2020 14:00 (štvrtok)

DP - do 29.05.2020 14:00 (piatok)

 

Absolutórium: 30.05.2020

Podmienky absolutória: uzatvorenie všetkých predmetov, odovzdanie indexu, vrátenie zapožičaných kníh zo školskej knižnice, úhrada všetkých predpísaných platieb.

Podanie prihlášok na SZZK do 30.05.2020 (sobota do 12:00)

Prihláška sa podáva bezkontaktne – po splnení všetkých predpísaných povinností si študent vyplní a podpíše predpísané tlačivo a zašle e-mailom scan dokumentu. Po prijatí a skontrolovaní splnenia podmienok – študijné oddelenie e-mailom potvrdí akceptáciu prihlášky.

 

Prihlášky sú zverejnené tu:

http://www.vip-vs.sk/images/dokumenty/prihlaska_SZZ_bc.pdf

http://www.vip-vs.sk/images/dokumenty/prihlaska_SZZ_mgr.pdf

 

2. Termín SZZK

Odovzdanie ZP:

BP - do 31.07.2020 14:00 (piatok)

DP - do 31.07.2020 14:00 (piatok)

 

Absolutórium: 31.07.2020

Podanie prihlášok na SZZK do 31.07.2020 14:00 (piatok)

 

Žiadame všetkých zamestnancov a študentov, aby sprísnili hygienický režim v priestoroch školy.

 

Upozorňujeme všetkých zamestnancov aj študentov na nutnosť zodpovedného prístupu a obozretnosť pri prejave akéhokoľvek príznaku akútneho respiračného ochorenia a na vzájomné si pripomínanie preventívnych opatrení.

 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť, ktoré nám všetkým pomôžu v tejto náročnej situácii.

 

 

Vedenie

VŠMVV Praha, o.p.s. - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

 

 

Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby pristúpime k prípadnej úprave opatrení, o ktorých budeme študentov riadne informovať prostredníctvom aktualít na webstránke www.vip-vs.sk a na Moggise.

 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť, ktoré nám všetkým pomôžu v tejto náročnej situácii.

 

Ďalšie informácie: Koronavírus - aktuality

   

JUDr. Peter Kmec: Koronakríza - EÚ, USA, SVET

Špeciálna on-line prednáška

JUDr. Peter Kmec: Koronakríza - EÚ, USA, SVET

21.05.2020 o 17:00

 

  • Boj proti koronakríze na úrovni EÚ
  • Vplyv koronakrízy na prezidentské voľby v USA
  • Globálny dopad koronakrízy

 

 

Nový týždeň, nová špecialita...tou je on-line štvrtkový hovor a prednáška vzácneho hosťa a odborníka z praxe. Do našich obývačiek, záhrad, kancelárií tentokrát prijal pozvanie podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti a dlhoročný diplomat - bývalý veľvyslanec SR vo Švédsku a v USA - JUDr. Peter Kmec.

 

Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

   

Viac článkov...


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk