logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Aktuality | Vysoká škola

Generál Andor Šándor: Připravenost státu a osob na současné krize

Špeciálna on-line prednáška

Generál Andor Šándor: Připravenost státu a osob na současné krize

11.06.2020 o 17:00

Radi by sme Vám na záver korona on-line Štvrtkových hovorov priniesli 11. - BONUSovú špecialitu...

Do našich počítačov, mobilov, tabletov a notebookov prijal pozvanie a našu sériu ukončí vzácny hosť - uznávaný odborník na otázky bezpečnosti, hrozby terorizmu a krizový management, bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR a súkromný poradca v oblasti bezpečnosti - Gen. Ing. Andor Šándor (v zálohe).

 

Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

 

Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze)

 

Profesor Oskar Krejčí: Globální bezpečnost a Čína

Špeciálna on-line prednáška

Profesor Oskar Krejčí: Globální bezpečnost a Čína

04.06.2020 o 17:00

Radi by sme Vám na záver naších korona on-line Štvrtkových hovorov priniesli 10. špecialitu...našu sériu ukončí vzácny hosť, ktorý prijal pozvanie aj na prvý on-line Štvrtkový hovor v histórii. Je ním významný český politológ, profesor, autor viac ako 30 kníh a tisícky najrôznejších štúdií a článkov, prof. PhDr. Oskara Krejčího, CSc.

Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

   

Prijímacie konanie na VŠMVV Praha - a.r. 2020/2021

Informácie o prijímacom konaní 2020/2021 na VŠMVV Praha nájdete na stránke www.vsmvv.com

   

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.: Sociální a kulturní důsledky pandemie

Špeciálna on-line prednáška

doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.: Sociální a kulturní důsledky pandemie

28.05.2020 o 17:00

Aj tento týždeň ponúkame ďalšiu špecialitu...tou je bezpochyby on-line štvrtkový hovor a prednáška vzácneho hosťa - emeritného rektora VŠMVV Praha. Do našich počítačov, mobilov, tabletov a notebookov tentokrát prijal pozvanie uznávaný český antropológ a kulturológ - doc. PhDr. Václav Soukup, CSc..

Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

   

Koronavírus - aktuality

22.05.2020

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení študenti,

vedenie Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave na základe monitorovania situácie vyhodnotenia odporúčaní v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 dňa 18.05.2020

 

vydáva OPATRENIE o štátnych záverečných skúškach, ktorým sa dopĺňajú Opatrenia vydané dňa 30.04.2020.

 

VŠETKY ĎALEJ UVEDENÉ OPATRENIA A TERMÍNY MÔŽU BYŤ ZMENENÉ A UPRAVENÉ V ZÁVISLOSTI OD ROZHODNUTÍ VEREJNÝCH AUTORÍT (NAPR. VLÁDY SR, ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR, ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, ÚRADU HLAVNÉHO HYGIENIKA).

 

 

1) Štátne záverečné skúšky

 

Pri zachovaní aktuálneho priaznivého vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením infekčného ochorenia COVID-19 budú štátne záverečné skúšky realizované prezenčnou (kontaktnou) formou

v termíne 24.06.2020-27.06.2020.

 

 

Štruktúra a obsah štátnych záverečných skúšok zostáva zachovaný v súlade so študijnými plánmi jednotlivých študijných programov.

 

Presný časový harmonogram ako aj forma a spôsob organizácie Štátnych záverečných skúšok bude oznámená po uplynutí termínu na podávanie prihlášok na Štátne záverečné skúšky a ich následnom spracovaní, tak aby bola v súlade s najnovšími legislatívnymi úpravami, epidemiologickými opatreniami v oblasti vysokého školstva a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva.

 

Opatrenie v súvislosti s výskytom šírenia COVID-19 záväzné pre zamestnancov, študentov a ostatné osoby vstupujúce do priestorov školy počas konania štátnych záverečných skúšok budú zverejnené s ohľadom na najaktuálnejší vývoj epidemiologickej situácie spolu s časovým harmonogram Štátnych záverečných skúšok.

 

Zároveň naďalej ostávajú v platnosti nižšie uvedené informácie.

 

1. termín SZZK

Odovzdanie ZP:

BP - do 30.04.2020 14:00 (štvrtok)

DP - do 29.05.2020 14:00 (piatok)

 

Absolutórium: 30.05.2020

Podmienky absolutória: uzatvorenie všetkých predmetov, odovzdanie indexu, vrátenie zapožičaných kníh zo školskej knižnice, úhrada všetkých predpísaných platieb.

Podanie prihlášok na SZZK do 30.05.2020 (sobota do 12:00)

Prihláška sa podáva bezkontaktne – po splnení všetkých predpísaných povinností si študent vyplní a podpíše predpísané tlačivo a zašle e-mailom scan dokumentu. Po prijatí a skontrolovaní splnenia podmienok – študijné oddelenie e-mailom potvrdí akceptáciu prihlášky.

 

Prihlášky sú zverejnené tu:

http://www.vip-vs.sk/images/dokumenty/prihlaska_SZZ_bc.pdf

http://www.vip-vs.sk/images/dokumenty/prihlaska_SZZ_mgr.pdf

 

2. Termín SZZK

Odovzdanie ZP:

BP - do 31.07.2020 14:00 (piatok)

DP - do 31.07.2020 14:00 (piatok)

 

Absolutórium: 31.07.2020

Podanie prihlášok na SZZK do 31.07.2020 14:00 (piatok)

 

Žiadame všetkých zamestnancov a študentov, aby sprísnili hygienický režim v priestoroch školy.

 

Upozorňujeme všetkých zamestnancov aj študentov na nutnosť zodpovedného prístupu a obozretnosť pri prejave akéhokoľvek príznaku akútneho respiračného ochorenia a na vzájomné si pripomínanie preventívnych opatrení.

 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť, ktoré nám všetkým pomôžu v tejto náročnej situácii.

 

 

Vedenie

VŠMVV Praha, o.p.s. - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

 

 

Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby pristúpime k prípadnej úprave opatrení, o ktorých budeme študentov riadne informovať prostredníctvom aktualít na webstránke www.vip-vs.sk a na Moggise.

 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť, ktoré nám všetkým pomôžu v tejto náročnej situácii.

 

Ďalšie informácie: Koronavírus - aktuality

   

JUDr. Peter Kmec: Koronakríza - EÚ, USA, SVET

Špeciálna on-line prednáška

JUDr. Peter Kmec: Koronakríza - EÚ, USA, SVET

21.05.2020 o 17:00

 

  • Boj proti koronakríze na úrovni EÚ
  • Vplyv koronakrízy na prezidentské voľby v USA
  • Globálny dopad koronakrízy

 

 

Nový týždeň, nová špecialita...tou je on-line štvrtkový hovor a prednáška vzácneho hosťa a odborníka z praxe. Do našich obývačiek, záhrad, kancelárií tentokrát prijal pozvanie podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti a dlhoročný diplomat - bývalý veľvyslanec SR vo Švédsku a v USA - JUDr. Peter Kmec.

 

Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

   

Mgr. Boris Sloboda, PhD.: Fondy EÚ pre ľudí a podnikateľov - COVID19

Špeciálna on-line prednáška

Mgr. Boris Sloboda, PhD.: Fondy EÚ pre ľudí a podnikateľov - COVID19

14.05.2020 o 17:00

Radi by sme Vám v tomto období ponúkli ďalšiu špecialitu...tou je bezpochyby on-line štvrtkový hovor a prednáška naslovovzatého odborníka z praxe - Generálneho riaditeľa Sekcie fondov EÚ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny - Mgr. Borisa Slobodu, PhD. - a to priamo v pohodlí Vášho domova.⁣


Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

   

doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.: Stredná Ázia geopolitický celok, alebo zmes piatich subjektov

Špeciálna on-line prednáška

doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.: Stredná Ázia geopolitický celok, alebo zmes piatich subjektov

07.05.2020 o 17:00

Nový týždeň, nová špecialita...tou je on-line štvrtkový hovor a prednáška vzácneho hosťa a odborníka z praxe. Do našich obývačiek, záhrad, kancelárií tentokrát prijal pozvanie politológ, odborník na medzinárodné vzťahy a geopolitiku, špecialista na problematiku postsovietskeho priestoru, diplomat a vysokoškolský pedagóg - doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.

Prednášku spustíte kliknutím na https://zoom.us/j/4211873046

Pre účasť je potrebné mať v mobile/tablete/notebooku/PC nainštalovanú aplikáciu Zoom.us.

 

Po prednáške bude prebiehať moderovaná diskusia.

 

Maximálny počet je 100 účastníkov.

 

Veríme, že sa už onedlho všetci stretneme naživo. ⁣⁣

⁣⁣

Pre aktuality sledujte pravidelne našu stránku a Moggis.⁣⁣⁣

   

Témy záverečných prác

Pondelok, 04 Máj 2020 10:00

 

Informácia pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia a 1. ročníka Mgr. štúdia:

Vážení študenti,
dňa 04.05.2020 o 12:00 bude spustený systém rezervácie tém záverečných prác pre a. r. 2020/2021. Rezervačný systém bude otvorený do 31.05.2020 do 24:00. Po tomto termíne už nebude možné si rezervovať témy.

 

Každú tému si môže zarezervovať iba jeden študent.


Po zarezervovaní témy na záverečnú prácu je potrebné vypísať a osobne doručiť na študijné oddelenie tlačivo "Oficiálna téma DP/BP" (stiahnete tu - DP, BP) do 15.6.2020. Splnenie  tejto povinnosti je  súčasťou podmienok pre získanie  zápočtu z predmetu Seminár k DP1/BP1.


Rezervácia tém je záväzná, nie je možné ju zmeniť!


Je potrebné, aby ste pri záverečnej práci správne vybrali typ práce - študenti Mgr. štúdia si vyberajú z diplomových prác, študenti Bc. štúdia si vyberajú z bakalárskych prác!


Registračný systém a zoznam tém záverečných 2020/2021 prác nájdete

TU - práce sa dajú rezervovať od 04.05.2020 12:00 (Ak sa neobjaví stĺpec s možnosťou rezervácie, po otvorení stránky so zoznamom tém dajte po 04.05.2020 12:00 REFRESH - stlačte F5).

 

***

Po kliknutí na link rezervačného sytému sa Vám zobrazí tabuľka so zoznamom tém. V prípade, že chcete tému rezervovať, kliknite na "Rezervuj"....(táto položka bude zobrazená len v termíne 04.05.2020 12:00 - 31.05.2020 24:00). Následne Vás systém vyzve na zadanie rodného čísla (aj s /) a osobného Moggis čísla. Ak všetko prebehne v poriadku, Vaša práca bude zarezervovaná - o čom Vás bude rezervačný systém informovať....

 

Podrobné informácie k písaniu prác dostanete na seminári k BP a DP.

   

Viac článkov...


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk