logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

PROMÓCIE jún 2016

Pre úspešných absolventov I. termínu štátnych záverečných skúšok v a.r. 2015/2016 budú organizované PROMÓCIE
v termíne 25.6.2016 (sobota) v Moyzesovej sieni v Bratislave.

Škola zabezpečí profesionálneho fotografa, ktorý každému záujemcovi vyhotoví CD s fotografiami Promócie
Cena za CD je 10,- EUR na osobu. Pokiaľ máte o CD záujem, nahláste sa záväzne osobne/e-mailom a vykonajte úhradu na študijnom oddelení. Úhradu je potrebné vykonať do 22.6.2016.

V prípade nedostatočného záujmu si vyhradzujeme právo služby fotografa ZRUŠIŤ.

Ak nemáte záujem zúčastniť sa Promócie, oznámte to písomne (e-mailom na info@vip-vs.sk) na študijné oddelenie - pokiaľ ste tak neurobili.

V prípade neúčasti na Promócii si Diplom a Dodatok k diplomu môžete prísť osobne vyzdvihnúť na študijné oddelenie po 5.7.2016.

Adresa miesta Promócie: Moyzesova sieň, Gondova ul. č. 2, Bratislava (vchod z Vajanského nábrežia)


Harmogram:
Bc. stupeň (všetky odbory a formy štúdia)
nácvik: 09:30
začiatok slávnostnej promócie: 10:00

Mgr. stupeň MDŠ kombinovaná forma
nácvik: 11:00
začiatok slávnostnej promócie: 11:30

Mgr. stupeň MDŠ prezenčná forma + EŠVS kombinovaná forma
nácvik: 12:30
začiatok slávnostnej promócie: 13:00


Vyzývame absolventov, aby dodržiavali vypísaný časový harmonogram a dostavili sa na nácvik presne. Svojím príchodom prosíme nerušiť prebiehajúce promócie predchádzajúcej skupiny.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk