logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Konferencia - PR A SÚČASNÁ SPOLOČNOSŤ

Pozývame Vás na

medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom

 

PUBLIC RELATIONS A SÚČASNÁ SPOLOČNOSŤ

 

pod záštitou

doc. Mgr. Petra Žantovského, Ph.D.

 

Konferencia sa uskutoční 05.05.2017 (piatok) od 9:45 v sídle organizátora - Bárdošova 33, Bratislava.

 

Program konferencie:

09:45-10:00    zahájenie

10:00-10:20    PhDr. Danuša Faktorová: PR a printové médiá pre detského adresáta

10:20-10:30    diskusia

10:30-10:50    doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.: Budování mediálního obrazu

10:50-11:00    diskusia

11:00-11:20    doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.: Politické PR a propaganda v digitálním věku

11:20-11:30    diskusia

11:30-11:50    PhDr. Marián Děd, PhD.: Marketing politických strán

11:50-12:00    diskusia

12:00-12:20    Mgr. Jozef Hrabina: Politická propaganda

12:20-12:30    diskusia

12:30-12:50    PhDr. Mgr. Romana Schunová: Marketing vzdelávania v súčasnej spoločnosti

12:50-13:00    diskusia

13:00             ukončenie konferencie

 

Účastnícky poplatok:

0,- EUR - aktívni účastníci s výstupom na konferencii a s príspevkom v zborníku

10,- EUR - pasívni účastníci s príspevkom v zborníku

Poplatok zahŕňa publikovanie príspevku v zborníku, zborník.

 

Výstup konferencie:

recenzovaný zborník konferenčných príspevkov – slovenské a české ISBN

 

Rokovacie jazyky:

slovenský jazyk a český jazyk

 

Termíny:

• zaslanie prihlášky e-mailom na konferencia@vip-vs.sk do 28. apríla 2017

• zaslanie príspevku e-mailom na konferencia@vip-vs.sk do 04. mája 2017

 

Bližšie organizačné pokyny, harmonogram prednášok a pokyny k úhrade účastníckeho poplatku budú zaslané jednotlivým účastníkom.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk