logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

CSTO ako nový faktor vplyvu na procesy posilňovania kolektívnej bezpečnosti

Vo štvrtok 18.05.2017 o 17:00 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Bárdošova 33, Bratislava-Kramáre.

Tentokrát v spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku sa tu uskutoční ďalšia zo série štvrtkových diskusií na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov.

Hosťom v diskusií bude:
prof. Alexej Podberezkin - kandidát na prezidenta RF (2000), autor koncepcie národnej bezpečnosti Ruska, riaditeľ Centra pre vojensko-politické štúdie Moskovského štátneho inštitútu pre medzinárodné vzťahy (MGIMO)

Témy:
Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB / CSTO - Collective Security Treaty
Organization) ako nový faktor vplyvu na procesy posilňovania kolektívnej bezpečnosti, mieru a stability v Európe a Ázii

Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku.

Veríme, že po vstupnom paneli bude nasledovať skutočne zaujímavá diskusia!

 

Podberezkin Alexej (1953)
názorom ruský socialista, autor konceptu priority rozvoja národného ľudského kapitálu, o ktorom napísal 7 kníh "Národný ľudský kapitál" (M:.. MGIMO-University, 2011-2013).
V roku 2000 bol kandidátom na prezidenta Ruska, bol nominovaný skupinou iniciatívnych občanov, medzi ktorými boli významné osobnosti vedy a umenia, vedúci niekoľkých združení.
Zúčastnil sa v politickej a verejnej činnosti – bol zvolený poslancom Štátnej Dumy, bol menovaný ako konzultant a asistent niekoľkých ministrov.
V rokoch 2005-2008. bol referentom Dmitrija Medvedeva.
Bol iniciátorom a spoluautorom mnohých najdôležitejších dokumentov prezidentskej administratívy - prvú verziu koncepcie národnej bezpečnosti Ruska.
Od júna 2009 - od marca 2015 - zástupca rektora MGIMO na vedeckú prácu.
Od marca 2015 - riaditeľ Centra pre vojensko-politické štúdie Moskovského štátneho inštitútu pre medzinárodné vzťahy (MGIMO), profesor MGIMO.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk