logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Výberové konanie - lektor cudzieho jazyka

Riaditeľ

Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

 

vypisuje

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na obsadenie 2 miest vysokoškolských učiteľov – lektorov cudzieho jazyka na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave.

 

Katedra jazykov

  • 1 miesto  lektor anglického jazyka
  • 1 miesto  lektor nemeckého a ruského jazyka

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • splnené kvalifikačné podmienky pre výučbu daných cudzích jazykov
  • pedagogická prax
  • občianska morálna bezúhonnosť.

 

K prihláške je potrebné doložiť:

  • štruktúrovaný životopis
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • výpis z registra trestov

 

Termín nástupu do  zamestnania:

  • 1.9.2017

 

Miesto výkonu práce:

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. – Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

 

Spolu s prihláškou žiadame zaslať i súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. SR  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Prihlášky zasielajte poštou do 30.6.2017  s označením: „výberové konanie“ na adresu: Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, Bárdošova 33, 831 01 Bratislava.

 

V Bratislave dňa 24.5.2017

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk