logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Prijímacie konanie - harmonogram

Prijímacie konanie pre a.r. 2017/2018
III. kolo - termín 8.9.2017

HARMONOGRAM

 

Bc. stupeň, odbor: Medzinárodné vzťahy a diplomacia,
prezenčná (denná) forma štúdia
09:00 prezencia
Miestnosť : P3

 

Bc. stupeň, odbor: Medzinárodné vzťahy a diplomacia, 
kombinovaná (externá) forma štúdia
10:00 prezencia
Miestnosť : P1

 

Bc. stupeň, odbor: Verejná správa a styk s verejnosťou, 
kombinovaná (externá) forma štúdia
11:00 prezencia
Miestnosť : P5

 

Mgr. stupeň, odbor: Medzinárodné a diplomatické štúdiá, 
prezenčná (denná) forma štúdia
12:00 prezencia
Miestnosť : P2

 

Mgr. stupeň, odbor: Medzinárodné a diplomatické štúdiá, 
kombinovaná (externá) forma štúdia
13:00 prezencia
Miestnosť : P3

 

Mgr. stupeň, odbor: Európske štúdiá a verejná správa, kombinovaná (externá) forma štúdia
14:00 prezencia
Miestnosť : P5

 

Prijímacie konanie - http://www.vip-vs.sk/prijimacie-konanie


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk