logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Informácia o sťahovaní Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave

Vážené študentky, vážení študenti, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

oznamujeme Vám, že dňa 09.04.2018 (pondelok) začíname so sťahovaním Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave VŠMVV Praha na novú adresu:
Tomášikova 22, Bratislava - Ružinov - mapa https://bit.ly/2q6NqCR.

Z tohto dôvodu bude knižnica od 01.04.2018 zatvorená.

Výučba podľa plánovaného rozvrhu na letný semester 2017/2018 prebehne v existujúcich priestoroch na Bárdošovej ulici.

Od 09.05.2018 predpokladáme zahájenie  plnohodnotného chodu vysokej školy v nových priestoroch na Tomášikovej 22.

Žiadame Vás, aby ste sledovali systém Moggis (Nástenka), kde budú zverejňované aktuálne informácie o zmenách v rámci učební počas sťahovania.

Sme presvedčení, že nové priestory prispejú k zlepšeniu  komfortu Vášho štúdia.

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie obmedzení, ktoré prinesie logistika sťahovania.


V Bratislave dňa 6.4.2018Za Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha
PhDr. Ľudovít Hucík, Ph.D. v.r.

riaditeľ

 Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk