logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Aktuálne otázky medzinárodnej informačnej bezpečnosti

Mimoriadne v utorok 04.12.2018 o 17:30 vás všetkých srdečne pozývame na pôdu Vzdelávacieho a konzultačného inštitútu v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Tomášikova 22, Bratislava-Ružinov.

Tentokrát v spolupráci s Veľvyslanectvom RF na Slovensku sa tu uskutoční ďalšia zo série štvrtkových diskusií (aj keď tentokrát v utorok) na vybrané otázky v súčasnej problematike medzinárodných vzťahov.

Hosťami v diskusií budú:
Anatolij Alexandrovič Streľcov - poradca riaditeľa Ústavu problémov informačnej bezpečnosti Moskovskej štátnej univerzity, bývalý (1994-2011) vedúcí oddelenia informačnej bezpečnosti v Bezpečnostnej rade Ruskej federácie, doktor technických vied, doktor práva, profesor.

prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc. - významný český politológ, profesor, autor viac ako 30 kníh a tisíc najrôznejších štúdií a článkov.

Témy:
Aktuálne otázky medzinárodnej informačnej bezpečnosti

Prednáška bude prebiehať v ruskom jazyku.

Diskusiu bude moderovať pani PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Veríme, že po vstupnom paneli bude nasledovať skutočne zaujímavá diskusia!

Streľcov Anatolij Alexandrovič sa narodil 6. septembra 1946 v Moskve. Vyštudoval vojenskú dělostřeleckú akadémiu v r. 1969. Plukovník vo vyslužbe.
Do roku 1994 pôsobil na rôznych pozíciách ma Ministerstve obrany Ruska a zaoberal sa vytváraním automatizovaných systémov riadenia. V rokoch 1994-2011 pracoval v Bezpečnostnej rade Ruskej federácie ako vedúcí oddelenia informačnej bezpečnosti.
Bol členom ruskej delegácie na konzultáciách o otázkach informačnej bezpečnosti v Spojených štátoch, Brazílii, Číne a ďalších krajinách. Poradca riaditeľa Ústavu problémov informačnej bezpečnosti Moskovskej štátnej univerzity. Doktor technických vied, doktor práva, profesor. Je autorom viac ako 160 vedeckých prác, viacerých monografií na tému zabezpečenia informačnej bezpečnosti Ruska a medzinárodnej informačnej bezpečnosti.

 

 Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk