logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Demokracia v 21. storočí

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu
DEMOKRACIA V 21. STOROČÍ
KONFERENCIA O VÝZVACH A LIMITOCH LIBERÁLNEJ DEMOKRACIE A ZÁKONITÝCH ETAPÁCH JEJ VÝVOJA

Konferencia sa uskutoční dňa 03.12.2018 (pondelok) od 09:30
v sídle organizátora - Tomášikova 22, Bratislava.

Program konferencie
Registrácia účastníkov konferencie od 9:30
Zahájenie konferencie 10:00 v miestnosti 3

Konferenciu zaháji: PhDr. Marián Děd, PhD.

Priebeh konferencie a vystúpenie jednotlivých účastníkov od 10:00 do 13:00
Ukončenie konferencie a spoločný obed 13:30

Konferenčný panel vedie: PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

 

PROGRAM:
1. Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
Filozofická fakulta, Katedra politológie, UPJŠ v Košiciach
Deformácie demokracie

2. PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy – Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
Je demokracia novodobým fetišom?

3. doc. Mgr. Peter Juza, PhD., CSc.
Fakulta sociálnych vied UCaM v Trnave
Polyarchia, demokracia a pluralizmus v 21. storočí – teoretický pohľad a súčasnosť

4. Mgr. Julia Bomko,
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Vzdělávání jako prostředek demokracii

5. Mgr. Jakub Charvát, Ph.D.
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s,
Postnacionální demokracie a politika volebních reforem pro Evropský parlament

6. Mgr. Michal Klučiarovský, PhD.
VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Hrozba vzostupu netradičných politických subjektov v európskom prostredí ako nová výzva pre demokraciu súčasnosti

7. PhDr. Tomáš Zajac, Ph.D.
VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Kríza demokracie v kontexte európskej migračnej politiky – realita alebo fikcia

8. doc. JUDr. PhDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD.
VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Pôsobenie príslušníka PZ (služobné zákroky/donucovacie opatrenia) vo vzťahu k demokracii

9. doc. JUDr. Antonín Nesvadba, PhD.
Akadémia policajného zboru
Princípy demokratického štátneho režimu aplikované v Slovenskej republike

10. PhDr. Marián Děd, PhD.
VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Rola public relations v súčasnej politike – vplyv na demokratickú spoločnosť

11. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.
VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Výzvy demokratizácie krajín Južného Tichomoria v globalizovanom prostredí

12. prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
VŠMVV Praha - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Vystúpenie k ukončeniu konferencie


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk