logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.

Tatiana Tökölyová

PhDr., PhD.

 

tatiana.tokolyova@vip-vs.sk

 

Katedra svetovej politiky

 

Akademický senát VŠMVV Praha - podpredsedníčka

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Teória medzinárodných vzťahov 
Úvod do medzinárodných vzťahov

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

Odbor medzinárodné vzťahy

Vybraná publikačná činnosť

TÖKÖLYOVÁ: Analýza reformy politického systému Nového Zélandu v kontexte teórie demokracie A. Lijpharta. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2008. - 124 s. ISBN 978-80-7399-608-6

KORBA-MOKRÁ  - FRIDRICH -PRIKRYL- TÖKÖLYOVÁ: European security : Slovak Republic.In: European review of public law. - Vol. 20,
No. 1 (2008) s. 557-582

TÖKÖLYOVÁ: Cesta Austrálie k republike : hľadanie alebo vyjadrenie národnej identity? In: Mezinárodní vztahy. - Roč. 46, č. 1 (2011), s. 6-9

TÖKÖLYOVÁ: The European Union - New Zealand partnership: example of successful trans-regional cooperation. In: Journal of Geography, Politics and Society. - Vol. 1, No. 1 (2012), s. 83-106

TÖKÖLYOVÁ: Revival of the lost Maori language identity – New Zealand national identity regained? In: The Annual of Language & Politics and Politics of Identity, Vol. 3. - Prague : Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, 2009. - S. 87-117. - ISBN 978-80-254-6494-6

TÖKÖLYOVÁ: The successful of New Zealand towards consensus democracy : FFP vs MMP electoral systems. In: Studies in contemporary international relations and politics : new Europe and beyond. – Leverkusen Opladen : Budrich UniPress, 2010. - S. 261-277. - ISBN
978-3-940755-65-0

TÖKÖLYOVÁ: Evaluation of RAMSI mission's impacts on the region's security : (as expressed by Australia's middle power policy). In: Panorama of global security environment 2012. - Bratislava : Centre for European and North Atlantic Affairs, 2012. - S. 567-578. - ISBN 978-80-971124-1-7

TÖKÖLYOVÁ:: Koncept Middle power v medzinárodných vzťahoch (case study Austrália). In: Interpolis '11 - Banská Bystrica : UMB, 2011. s 386-391. ISBN 978-80-557-0337-4

TÖKÖLYOVÁ: Rozhodovacie procesy v rámci Ázijsko-Tichomorskej hospodárskej spolupráci ako dôležitý faktor postavenia Nového Zélandu v medzinárodných vzťahoch. In: Optimálny model v rozhodovacích procesoch medzinárodných a európskych organizácií. - Bratislava: UK, Právnická fakulta, 2007. - S. 77-99. - ISBN 978-80-7160-245-3

TÖKÖLYOVÁ: Cesta Austrálie k republike : hľadanie alebo vyjadrenie národnej identity? In: Mezinárodní vztahy. - Roč. 46, č. 1 (2011), s. 6-9

TÖKÖLYOVÁ: Aotearoa : politický systém Nového Zélandu v dynamike jeho vývoja. - 1. vyd. - Elblag : Oficyna OKO, 2013. - 177 s.
ISBN 978-83-921566-3-5

TÖKÖLYOVÁ: Euro-Tichomorské partnerstvo - partnerstvo rozvoja regiónu.  In: Interpolis '12 : zborník príspevkov [elektronický zdroj]. –
Banská Bystrica : UMB, 2012. - S. 269-273 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-557-0519-4

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Členka New Zealand Studies Association (od 2012)

Členka redakčnej rady: Journal of Geography, Politics and Society, Poľsko (od 2011)

Členka vedeckej rady: Board of Scientific Council of Europe Our House. Tbilisi, Gruzínsko (od 2012)

Členka redakčnej rady: European Journal of Transformation Studies. Tbilisi, Gruzínsko (od 2013)

Generálna tajomníčka CEPSA (2007-2013)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Zahraničné prednáškové pobyty

FSS MU. BRNO 2008.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2009.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2010.Visiting professor

FSS MU. BRNO 2011.Visiting professor

KULTUR UNIVERSITESI ISTANBUL. ISTANBUL 2008 – Selected lectures in International relations

UNIVERSITY OF GDANSK 2012 – Selected lectures in EU and its role in development of Pacific region.

Zahraničné výskumné a študijné pobyty

PUŠKINOV INŠTITÚT RUSKÉHO JAZYKA, MOSKVA 1999 (ZS 1999)

UNIVERSITY OF LEICESTER 2008

UNIVERSITY OF OSLO 2010

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk
Ruský jazyk

Funkcie na VŠMVV Praha

Akademický senát VŠMVV Praha - podpredsedníčka

Vysokoškolský pedagóg

Funkcie na iných VŠ

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk