logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

PhDr. Jana Hogh

Jana Hogh

PhDr., Ph.D.

 

jana.hogh@vip-vs.sk

 

Katedra jazykov - vedúca

 

Akademický senát VŠMVV Praha - člen

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

Komunikatívne cvičenia 
Európska intergrácia 
Anglický jazyk

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Vybraná publikačná činnosť

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

Anglický jazyk - aktívne
Nemecký jazyk - pasívne
Francúzsky jazyk - pasívne

Funkcie na VŠMVV Praha

Vedúca Katedry jazykov v Bratislave 
Vysokoškolský pedagóg 
Lektor jazykov 
Akademický senát VŠMVV Praha - člen

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

Prekladateľka a úpravkyňa pre TV JOJ, Markíza, RTVS

Záujmy a záľuby

Športy (tenis, bedminton, lyžovanie, plávanie, bicyklovanie)
Umenie (maľba, modelovanie)
Literatúra
Ako členka organizácie Mačky SOS sa starám o opustené a choré zvieratá a hľadám im nové domovy


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk