logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

PhDr. Tomáš Zajac, Ph.D., MBA

Tomáš Zajac

PhDr., Ph.D., MBA

 

tomas.zajac@vip-vs.sk

 

Marketingové oddelenie - vedúci

 

Katedra verejnej politiky

 

Akademický senát - člen

 

Edičná komisia - člen

 

Klub absolventov - podpredseda

 

Plesový výbor - predseda

Kozultačné hodiny

Po predchádzajúcej dohode e-mailom
na tomas.zajac@vip-vs.sk

Vyučované predmety

 

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Vybraná publikačná činnosť

 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

 

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

 

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

 

Funkcie na VŠMVV Praha

Marketingové oddelenie - vedúci

Akademický senát - člen

Edičná komisia - člen

Klub absolventov - podpredseda

Web, facebook - administrátor

Spravodaj VŠMVV - predseda redakčnej rady

Plesový výbor - predseda

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

 

Záujmy a záľuby

 


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk