logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

 

Mgr. Boris Sloboda, PhD.

Boris Sloboda

Mgr., PhD.

 

boris.sloboda@vip-vs.sk

 

Katedra verejnej politiky

Kozultačné hodiny

 

Vyučované predmety

 

 

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

Vybraná publikačná činnosť

Stratégia celoživotného vzdelávania v SR

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach, odborných komisiách

Výbor ESF Európskej komisie

Monitorovací výbor OP ĽZ

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

Národný expert v Európskej komisii (generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru; generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie)

Ocenenia

 

Znalosť cudzích jazykov

anglický, ruský

Funkcie na VŠMVV Praha

 

Funkcie na iných VŠ

 

Funkcie a pracovné zaradenie v iných sektoroch

generálny riaditeľ sekcie fondov EÚ MPSVR SR

Záujmy a záľuby

politika, šport, hudba


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk