logo VŠ vysoká škola vzdelávanie Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha
VŠ štúdium študenti vysoké školy

 

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave


Akreditované denné aj externé bakalárske a magisterské štúdium na českej VŠ
poskytujeme aj na Slovensku...

Rozvrh a harmonogram akademického roka

Rozvrhy

nájdete v Moggise - záložka Nástěnka->Dokumenty v polovici mesiaca september (najneskôr do dňa zápisu)

 

Harmonogram akademického roka 2019/2020 v prílohe (.PDF)

 

 

Harmonogram zápisu pre a.r. 2019/2020

 

10.9.2019 (utorok) – prezenčná forma

1. roč. Bc.       MVD PS (denné štúdium)        09:00   učebňa 1

2. roč. Bc.       MVD PS (denné štúdium)        12:00   učebňa 2

 

11.9.2019 (streda) – prezenčná forma

3. roč. Bc.        MVD PS (denné štúdium)        09:00   učebňa 1

1. roč. Mgr.     MDŠ PS (denné štúdium)        11:00   učebňa 2

2. roč. Mgr.   MDŠ PS (denné štúdium)   13:00 učebňa 1

 

13.9.2019 (piatok) – kombinovaná forma

1. roč. Bc.       MVD KS (externé štúdium)     13:00   učebňa 3

1. roč. Bc.       VSSV KS (externé štúdium)    13:00   učebňa 3

1. roč. Mgr.     MDŠ KS (externé štúdium)     15:00   učebňa 2

1. roč. Mgr.     EŠVS KS (externé štúdium)    15:00   učebňa 2

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

-         Občiansky preukaz

-         1x fotografiu na index (formát 3,5 x 4,5cm)

-         1x podpísanú Zmluvu o výučbe spolu s dokladom o úhrade školného
(ak ste ju neposlali vopred poštou)

-         Písacie potreby a lepidlo

-         Prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali pri prijímacom konaní

 

Zápis študentov do 2.-3. ročníka kombinovanej formy štúdia

2. Bc. MVD KS          20.9.2019        12:00   učebňa 5

3. Bc. MVD KS          20.9.2019        12:30   učebňa 3

2. Mgr. MDŠ KS        21.9.2019        09:00   učebňa 4

 

Seminár Praha 2019/2020

 

Termín na nahlásenie rezervácie využitia služieb na Seminár Praha (ubytovania a doprava) do 30.09.2019.

 

14.11.-16.11.2019      1. a 2. roč. mgr. stupeň štúdia – prezenčná i kombinovaná forma štúdia

30.01.-01.02.2020      1. a 2. roč. bc. stupeň štúdia – kombinovaná forma štúdia

27.02.-29.02.2020      1.- 2.-3. roč. bc. stupeň štúdia – prezenčná forma štúdia

+ 3. roč. bc. stupeň štúdia - kombinovaná forma

 

Termíny sústredení na výučbu pre kombinovanú (externú) formu

štúdia v zimnom semestri a.r. 2019/2020

 

1.roč. bc. KS

20.09.-21.09.2019

04.10.-05.10.2019

18.10.-19.10.2019

08.11.-09.11.2019

22.11.-23.11.2019

06.12.-07.12.2019

 

2.roč. bc. KS

20.09.-21.09.2019

04.10.-05.10.2019

18.10.-19.10.2019

08.11.-09.11.2019

22.11.-23.11.2019

06.12.-07.12.2019

 

3.roč. bc. KS

20.09.-21.9.2019

18.10.-19.10.2019

22.11.-23.11.2019

 

1.roč. mgr. KS

21.09.2019

04.10.-05.10.2019

19.10.2019

08.11.-9.11.2019

14.11.-16.11.2019 Seminár Praha

23.11.2019

06.12.-7.12.2019

 

2.roč. mgr. KS

21.09.2019 – zápis k štúdiu

04.10.-5.10.2019

08.11.-9.11.2019

14.11.-16.11.2019 Seminár Praha

06.12.-7.12.2019

 

 

*  Právo na zmenu v termínoch zostáva vyhradené

**  Rozvrhy budú zverejnené na zápise

 

Na zápis do 1. ročníka Bc./Mgr. je potrebné priniesť:

• občiansky preukaz

• 2x fotografiu na index (formát: 3,5 x 4,5 cm)

• 1x podpísanú Zmluvu o výuke spolu s dokladom o úhrade školného (ak ste ju už neposlali vopred poštou)

• písacie potreby a lepidlo

prípadne predpísané doklady, ktoré ste neodovzdali


Ak Vám tento termín nevyhovuje a máte naďalej záujem o štúdium, kontaktujte nás telefonicky na 0917 234 560 alebo 02 / 54 79 20 73.


Central European Education Institute, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava      tel.: +421 917 234 560, 02 / 54 79 20 73       e-mail: info@vip-vs.sk